Mobirise Website Builder

VVE Tuinstraat Almelo

WEBSITE VOOR VVE LEDEN
nrs 9 t/m 27

Maar belangstellenden kunnen 
ook een kijkje nemen.

GROENDAK VERVOLG

Hoewel we niets meer hebben mogen vernemen
van de gemeente Almelo en zeker niet van de coordinatrice Karin W.  
Onze verbazing was dan ook groot
dat inmiddels de aanplant en de bomen er staan.

We zouden in eerste instantie meer dan een
half jaar verstoken blijven van enig groen!


We zijn dan ook heel blij met de vroege aanplant van nieuwe bomen en struiken.


De VVE is blij met dit gegeven.
En dankt dan ook de gemeente Almelo voor
het kordate snelle optreden.
De burger klaagt niet alleen
maar weet ook dingen te waarderen.

Ttimelapse video 1 maart 2017,
9 bomen gekapt in de Adadwarsstraat  te Almelo.

Doel VVE

Omdat de dakconstructie bij deze geschakelde woningen in elkaar overloopt is er notarieel vastgelegd dat daar een VVE beheer voor nodig is, het gaat hier dus alleen om het stichten en beheren van een dakfonds om bij lekkage of vervangen de kosten gezamenlijk te kunnen dragen uit een financieel afgedekt fonds. Verder is er nog een afspraak om de RAL kleuren van het complex uniform naar behoren te handhaven. Verder geen randverplichtingen binnen deze kleine VVE.

Opstalverzekering

Omdat we toch al een VVE voor de dakconstructie nodig waren hebben we ook maar gezamenlijk het complex van 10 woningen verzekerd tegen brand voor een bedrag van meer dan 2 miljoen totaal. Wel kan elke bewoner zelf de hoogte van het verzekerde opgeven waarna een verdeelsleutel bepaald wat de kosten per woning zullen zijn.

Dakfonds

Momenteel, dus 2016 is er meer dan 22.000 euro in het fonds aanwezig.
Ruim voldoende om b.v. over 5 a 6 jaar het gehele dak te kunnen vervangen.

De jaarlijkse bijdrage per woning in dat fonds is 239 euro en voor de Gemeente Almelo 110 euro.

Financiën

Alleen bewoners kunnen zich ten allen tijde inzicht verschaffen door een verkregen link voor een cloud in Google Drive waarin alle gegevens van afgelopen jaren boekhoudkundig zijn opgeslagen. Bovendien zitten daar ook relevante gegevens als foto's e.d. opgeslagen en dus in te zien voor leden.

Hieronder de cijfers van 2016

Definitief     |     Deze penningmeester is pas sinds 2011 actief, eerdere resultaten zijn niet paraat.

Hieronder de cijfers van 2017

Tot nu toe. Actuele maand is nu april.

Dakschema

We kunnen ons wel voorstellen dat niet iedereen steeds kijkt naar het schema maar toch is dat van belang. De schoonmaak is essentieel om lekkageproblemen te voorkomen dus probeer de termijnen in acht te nemen.  Nu na 10 jaar komen inderdaad de gebreken vaker te voorschijn. Inmiddels hebben we dit jaar al 4 lekken mogen constateren. Weliswaar met onze huidige dakdekker simpel op te lossen met zeer geringe kosten, maar toch blijkt dat de aannemer indertijd heeft bezuinigd op tijd en dus geld.  De meeste problemen ontstaan bij de afvoerputjes omdat de loden slap van de uitvoer niet is geïmpregneerd waardoor en geen hechting is met mastiek. 3 zijn inmiddels voorzien van ordentelijke impregnering en dus voorlopig van lekkage ontheven. Meldt problemen bij de penningmeester zodat actie ondernomen kan worden.
Kijk hieronder wie er aan de beurt is.

WEEK 15 | 2017

19+21+23
voltooid in week  14

WEEK 40 | 2017

11+13+15
moet nog