Een andere wending die geen wending werd!

We hebben nu een commissie van 3 personen die gaan onderzoeken of het haalbaar is
een groendak te creeren, eventueel met zonnepanelen, nu gemeente Almelo en Vechtstromen ieder 16,25 euro per m2
aanbieden, dus 32,50 euro per m2, dan gaat het misschien interressant worden.


Inmiddels is de commissie ontbonden en heeft de inspanning 
geen resultaat opgeleverd. Het blijft bij het oude.

Commissie

Marius Leijten nr. 9 , Dialma Smit nr 19 en
Herman Hopman nr 21
vormen de commissie.
Niets staat vast maar we gaan ons orienteren op de mogelijkheden van een groen dak
met unieke subsidie van gemeente Almelo en Vechtstromen.
Daarna is aan jullie allen daar een oordeel over te vellen en na
stemming te beslissen of we deze stap moeten wagen.
Inmiddels de bouwers benaderd inzake draagkracht van het huidige beton. Daarna zullen we diverse groendak bouwers benaderen voor offertes.  Uiteindelijk beslissen we samen of dit plan kan slagen, de stemmen van jullie ieder zullen dan gelden.

16 oktober 2017

 Inmiddels heeft de commissie een 6-tal bedrijven aangeschreven om eventueel dit avontuur met ons aan te gaan.
Marius Leijten heeft deze firma's benaderd en nu
maar afwachten wie daar interesse in gaat tonen.

17 november 2017

De eerste bedrijven die hebben gereageerd, Firma's Farwick (groen) en Reko (dak) hebben vandaag kennis genomen
van de dakconstructie en wat er mogelijk is.
We hebben ze alle relevante gegevens aangereikt.
Ze zullen binnenkort een offerte uitbrengen.
Dus even afwachten wat dat zou kunnen zijn.


Inmiddels laat die offerte wel op zich wachten, valt een beetje tegen omdat we er een paar keer op hebben moeten attenderen dat we wachten op resultaat. Bovendien zijn dit wel de enigen die uberhaupt gereageerd hebben op ons verzoek aan 6 instanties. Ze moeten een monster nemen van de dakconstructie om vast te stellen in welke staat ons dak verkeerd. Maar dat duurt nu wel erg lang!

Daarna is er altijd nog inspraak van alle leden om wel of niet in te stemmen met de te varen koers.

Augustus 2018

Zelfs tot op de dag van vandaag hebben de 2 firma's niet gereageerd, we hebben ook nog in april 2018 zelf de monsters aangedragen van de dakconstructie, dat zouden de firma's Reko en Farwick eigenlijk doen. Maar die lieten het ook daarna grandioos afweten.

De gemeente Almelo wilde nog graag een 2e poging wagen, maar de penningmeester heeft eerst een enquete gehouden onder de 10 bewoners om te peilen hoe de stemming is.

Enquete afgerond, conclusie:
50% wilde niet meer
30% zei nog JA
20% zei MISSCHIEN


We hebben voorlopig de zaak op een zeer laag pitje gezet, misschien komt er ooit nog iets van, maar gezien de beperkte periode van financiele bijdrage van Almelo en Waterschap zal het wel nooit meer wat worden.

On speaking terms.

20 juli 2017
We zijn weer in gesprek met gemeente Almelo
en Waterschap Vechtstromen Overijssel inzake subsidie
voor een groen dak voorziening.
De subsidie wordt nu aantrekkelijker en nu
zien we kansen dit project alsnog te ontwikkelen.
Een commissie van wijze mensen binnen de VVE moet nu
in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn.

Bespreking stadhuis inzake groen dak

Donderdag 20 juli 2017. 16.00 uur. Duur: 1 uur.

De pdf met het verslag

van donderdag 20 juli 2017 is hier te downloaden.

EEN GROEN DAK.
HET
OVERWEGEN WAARD

Meerwaarde van een groen dak is dat het de warmte in de zomer flink kan tegenhouden en 's winters de kou wat meer buiten kan houden ( Dat laatste schijnt niet zo te zijn). De subsidie van de Gemeente Almelo is een leuke bijdrage aan de kosten. Maar ons huidige dak (mastiek) is blijkbaar niet 123 geschikt daarvoor. 

In 2017 aan te leggen
gaat 20 jaar mee


Hier weten we niet of er
nog eerst onderhoud moet
plaatsvinden omdat het dak
geen EPDM is maar mastiek
met de nodige problemen.

Waarschijnlijk moet eerst
het mastiek worden
vervangen voordat
we deze variant kunnen
toepassen

In 2017 aan te leggen
gaat 30 jaar mee


zonder groen

Financien zijn toereikend
op dit moment

In 2024 aan te leggen
Gaat 30 jaar mee vanaf 2024


eerste 8 jaar doormodderen met hier en daar reparatie

pas in 2024 nieuw EPDM
i.p.v. mastiek
reparatiekosten voor 8 jaar
geschat op 3000 euro

Evt een inschatting van een expert
omtrend de huidige kwaliteit 

Nu is er te weinig geld in kas om dit plan nu te realiseren en de vraag is dan ook nog
tot wanneer we op subsidie
kunnen rekenen.

Anders volgt plan 5

Dit plan is zonder subsidie van de gemeente

Benodigde middelen tegen elk
moment zijn 61000 euro