VVE Tuinstraat Almelo

WEBSITE VOOR VVE LEDEN
nrs 9 t/m 27

Maar belangstellenden kunnen 
ook een kijkje nemen.

Doel VVE

Omdat de dakconstructie bij deze geschakelde woningen in elkaar overloopt is er notarieel vastgelegd dat daar een VVE beheer voor nodig is, het gaat hier dus alleen om het stichten en beheren van een dakfonds om bij lekkage of vervangen de kosten gezamenlijk te kunnen dragen uit een financieel afgedekt fonds. Verder is er nog een afspraak om de RAL kleuren van het complex uniform naar behoren te handhaven. Maar dat is inmiddels losgelaten. Verder geen randverplichtingen binnen deze kleine VVE.
Er is inmiddels een discussie de kleuren aan te passen.
Handig dit wel in overeenstemming te doen.
Zodat het geen zooitje wordt
.

Opstalverzekering

Omdat we toch al een VVE voor de dakconstructie nodig waren hebben we ook maar gezamenlijk het complex van 10 woningen verzekerd tegen brand voor een bedrag van meer dan 2,3 miljoen totaal. Wel kan elke bewoner zelf de hoogte van het verzekerde opgeven waarna een verdeelsleutel bepaald wat de kosten per woning zullen zijn.
Ook de gemeente Almelo betaald hier mee,
omdat ze diverse locaties
binnen dit complex bezitten. B.v. retentiebassin onder onze woningen en de pompvoorzieningen in 3 ruimtes.

Dakfonds

Momenteel, dus 2020 is er meer dan 32.000 euro in het fonds aanwezig.
Ruim voldoende om b.v. over 5 a 6 jaar het gehele dak te kunnen vervangen.

De jaarlijkse bijdrage per woning in dat fonds is 239 euro en voor de Gemeente Almelo 110 euro. (de gemeente is voor 44/1000 ste deel onderdeel van dit complex omdat
ze enige ruimte in beslag nemen voor controle en beheersing retensiebassin
onder dit complex) Daar waren ze eigenlijk niet  van op de hoogte totdat de huidige penningmeester hen wees op de verplichtingen, een inhaalslag van financien volgde, nu is de zaak rechtgezet en komt de gemeente haar verplichtingen na.

Financiƫn

Alleen bewoners kunnen zich ten allen tijde inzicht verschaffen door een verkregen link voor een cloud in Google Drive waarin alle gegevens van afgelopen jaren boekhoudkundig zijn opgeslagen. Bovendien zitten daar ook relevante gegevens als foto's e.d. opgeslagen en dus in te zien voor alleen de leden.

Eindcijfers van 2020 en resultaten vanaf 2011

Laatste update is van 31 december 2020. Zie infographic hieronder.

Dakschema

We kunnen ons wel voorstellen dat niet iedereen steeds
kijkt naar het schema maar toch is dat van belang.
De schoonmaak is essentieel om lekkageproblemen te voorkomen 
dus probeer de termijnen in acht te nemen. 
Meldt problemen bij de penningmeester zodat actie ondernomen kan worden.

Kijk hieronder wie er aan de beurt is.

WEEK 40 | 2021

23+25+27

WEEK 20 | 2022

9+11+13